Lær at lave et Boksplot i Excel

Et boksplot er en metode, i den deskriptive statistik, til nemt at forstå et givent sæt værdier. Hvordan kvartilerne, medianen samt de ekstreme observationer fordeler sig kan let aflæses.

Det er heldigvis relativt nemt at lave et boksplot i Excel, hvis du følger denne guide: